យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនដំណឹង លោក/លោកស្រី ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនក្រមា បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងការិយាល័យរបស់ខ្លួនម្តងទៀតទៅទីតាំងថ្មី ផ្ទះលេខ ២៥៦អា ផ្លូវវត្តប្រជុំសាគរ(វត្តថ្មី) សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ We would like to inform you that Krawma moved to new office located at #256A, Prachum Sakor (Wat Thmey) Road, Sangkat Chroy Chanvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh.
 
BTDC-ID: 66888
 
Closing Date:
 
 
Announcement Position

Announcement Description

Since its creation  1998  French NGO, Entrepreneurs du Monde, has been  with communities  developing countries. The organization enables thousands  women  men living  extremely difficult circumstances  improve  living conditions: it provides  for  own economic initiatives  helps  gain access  products offering significant health, economic  environmental benefits. It helps these people  be successful, which  turn enables  to make economic  social progress.

Since 2006, Entrepreneurs du Monde  is supporting  local social microfinance institution ``Chamroeun Microfinance``. The NGO also launched  2012  social enterprise  to facilitate access  modern  economic energy solutions  all. In 2014, Entrepreneurs du Monde  operating through  private local company fully registered named ``Pteah Baitong``. Pteah Baitong has developed  reseller’s network that  support,  stocking, cash  and marketing.

Announcement Position

Reseller Network Coordinator

Accounting, Sales / Marketing
 • Location: Koh Kong
 • Schedule: Full-time
 • Salary: 250 - 350

Location:  Koh Kong Province. Travel  the field up  75%  the time
Under line management  : Logistician/Stock manager
Summary: To ensure effective follow up  resellers network ( up  50 resellers), quality  service  achievement  sales targets,  accuracy  cash  stock management.
Sector: Energy / Social Business
Starting date: ASAP
Reports to: Logistician/Stock manager
Growth Salary : according  experience, Insurance package, 13th month.

Duties

 • Visit  resellers  least twice  month
 • Check  sales  stock
 • Monitor  marketing by distributing leaflets  posters  the resellers
 • Support  resellers  knowledge  solar products
 • Introduce  solar products when it  required by  HO
 • Assist  resellers  any subject where  need help
 • Insure  sales  resellers  growing regularly

Requirements

 • Education and/or Experiences:
  • High school diploma required.
  • At least two years’ experience  sales, preferably  the fields  fast-moving consumer goods, BOP markets, and/or energy  products.
  • Proven experience  conducting awareness  promotional  in Khmer  BOP populations.
 • Knowledge, Skills,  Personal Qualities:
  • Excellent facilitation  networking skills.
  • Ability  conduct monitoring &  activities  the field.
  • Ability  communicate  English
  • Fluent Khmer language skills.
  • Intermediate knowledge  the Microsoft Office Suite
  • Awareness  solar energy  rural areas
  • Willing  learn
  • Autonomous, able  work  distance
  • Honest
 

Application Information

Interested  should  with  CV  Cover Letter  Entrepreneurs du Monde through E-mail adress  the  detail. Only short-listed  will  contacted  an interview

 

Contact Detail

Contact Name
 Entrepreneurs du Monde
 
 
Email