យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនដំណឹង លោក/លោកស្រី ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនក្រមា បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងការិយាល័យរបស់ខ្លួនម្តងទៀតទៅទីតាំងថ្មី ផ្ទះលេខ ២៥៦អា ផ្លូវវត្តប្រជុំសាគរ(វត្តថ្មី) សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ We would like to inform you that Krawma moved to new office located at #256A, Prachum Sakor (Wat Thmey) Road, Sangkat Chroy Chanvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh.
 
BTDC-ID: 75782
 
Closing Date:
 
 
Announcement Position

Announcement Description

The Cambodian Civil Society Partnership (CCSP)  a registered local NGO  over thirteen year-experience  promoting  enabling good governance  a sub-national level. CCSP works  partners across government, civil society  the NGO community  raise awareness about Decentralization  De-concentration (D&D) reform  encourage  stakeholders  take part  democratic processes.

With  three-year award provided by  United States Agency  International  (USAID)  Community Leader Empowerment Program (CLEP), CCSP implements  program  four provinces  Battambang, Siem Reap, Kampong Thom,  Kampong Cham,  community youths  women. The CLEP  objective  to increase  democratic awareness  participation  Cambodian community members, particularly women  youths,  democratic development process  the sub national level. 

We  now looking  a qualified  to implement  manage administrative tasks  the CCSP.

Announcement Position

Administrative Officer

Business Administration
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: N/A

Duties

 • Check  prepare daily, weekly,  monthly staff attendance  report  ED;
 • Follow up and control HR works (staff movement);
 • Deal  the administration-related issues;
 • Assist  developing administration policy  ensure that  policy  strictly enforced;
 • Prepare employee profiles, staff end probation, staff resign, and staff movement;
 • Manage administrative function  general administration, logistics, security, sanitary, etc.
 • Implement organization’s rules, regulations, procedures, and staff policies;
 • Control inventories - weekly/monthly recording;  
 • Assist  maintaining accurate filing systems;
 • Perform other tasks assigned by ED  other senior managements;
 • Assist in collecting staff timesheets every month  keep employee time/leave records properly;
 • Assist  accounting  financial processes;
 • Provide logistical  by organizing workshops, trainings, meetings  required.
 

Application Information

Applicants can see Terms  Reference (TOR) that  available  the CCSP website  send  request by our  address provided  contact details.

 

Contact Detail

Contact Name
 Samady Sat
 
 
Phone
 
Email
 
Website