យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនដំណឹង លោក/លោកស្រី ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនក្រមា បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងការិយាល័យរបស់ខ្លួនម្តងទៀតទៅទីតាំងថ្មី ផ្ទះលេខ ២៥៦អា ផ្លូវវត្តប្រជុំសាគរ(វត្តថ្មី) សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ We would like to inform you that Krawma moved to new office located at #256A, Prachum Sakor (Wat Thmey) Road, Sangkat Chroy Chanvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh.
 
WATHNAKPHEAP

WATHNAKPHEAP

Wathnakpheap (WP) is a local Cambodian NGO which was localised from International NGO, SKIP (Pestalozzi Children Village’s Foundation) and was registered with the Government since 1997. WP has long-time significant experiences in community development; particularly in the areas of ruraldevelopment; community-based child development; trafficking prevention; repatriation and rehabilitation; formal and non-formal education; vocational training; small enterprise development; and good governance.

Contact Detail

Website
www.wathnakpheap.org