យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនដំណឹង លោក/លោកស្រី បានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនក្រមា បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីតាំងថ្មី​ អគារ (Yellow Tower), ផ្ទះលេខ ១៩១ ជាន់ទី៥ ផ្លូវ ទន្លេសាប សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ We would like to inform you that Krawma is moved to new offices​ Yellow Tower Building, #191, 5th Floor, Tonle Sap (Rd.), Sangkat Chroy Changvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh, 12110.
 
WATHNAKPHEAP

WATHNAKPHEAP

Wathnakpheap (WP) is a local Cambodian NGO which was localised from International NGO, SKIP (Pestalozzi Children Village’s Foundation) and was registered with the Government since 1997. WP has long-time significant experiences in community development; particularly in the areas of ruraldevelopment; community-based child development; trafficking prevention; repatriation and rehabilitation; formal and non-formal education; vocational training; small enterprise development; and good governance.

Contact Detail

Website
www.wathnakpheap.org