យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនដំណឹង លោក/លោកស្រី បានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនក្រមា បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីតាំងថ្មី​ អគារ (Yellow Tower), ផ្ទះលេខ ១៩១ ជាន់ទី៥ ផ្លូវ ទន្លេសាប សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ We would like to inform you that Krawma is moved to new offices​ Yellow Tower Building, #191, 5th Floor, Tonle Sap (Rd.), Sangkat Chroy Changvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh, 12110
 
ATEC  Biodigesters International

ATEC Biodigesters International

ATEC* is an international company that produces world-leading small-scale biodigester system for rural Cambodian households.  ATEC* is now entering the next exciting phase of growing this technology commercially across Cambodia. In 2014 the ATEC* Biodigester won the Google Impact Challenge.  ATEC* will be scaling its operations over the next 4 years to reach a target of 7,000-10,000 units per year by 2019. 

Contact Detail

Website
www.atecbio.com